Κατοικία στη Ραφήνα

Υπάρχει αντίφαση στις όψεις, με τους γυμνούς τοίχους και τους τοίχους με τις σκοτίες, που συνοδεύονται και με χρωματική διαφοροποίηση. Το καθιστικό του ισογείου είναι δίδυμο, για να προσφέρει, μαζί με τις δύο βεράντες ποικιλία στην αίσθηση ανοικτού και κλειστού και διαβάθμιση από το ύπαιθρο του κήπου, ως το κλειστό καθιστικό του τζακιού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Θεοδοσίου Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1981 / Κατασκευή: 1982-1983
Διεύθυνση: Ραφήνα
Έναρξη κατασκευής: 1982
Πηγή:Ατομική κατοικία στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ / Α, Κουρτέση, Γ. Αναγνωστόπολος, Β. Τουρή, Μ. Τρυφωνίδης , 1988 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 62-63
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες