Διπλοκατοικία στην Πολιτεία

Το κτίριο δεν είναι διπλή εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής λύσης αλλά σύνθεση δύο διαφορετικών κατοικιών, διαφορετικών κτιρίων, σε ένα κτίριο. Στοιχεία της σύνθεσης αποτελούν το επίπεδο της πρόσοψης, ο κάθετος σ' αυτό κεντρικός άξονας του εσωτερικού δρόμου και η απόληξή του στην κοινή αυλή. Ένα ελαφρύ υάλινο στέγαστρο γεφυρώνει τα δύο αποχωρισμένα ήμιση....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Θεοδοσίου Νίκος, Αγγελιδάκης Κώστας
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη:1984 / Κατασκευή: 1984-1985
Διεύθυνση: Πολιτεία Κηφισιάς
Έναρξη κατασκευής: 1984
Πηγή:Ατομική κατοικία στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ / Α, Κουρτέση, Γ. Αναγνωστόπολος, Β. Τουρή, Μ. Τρυφωνίδης , 1988 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 64-65
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες