Τριόροφη ηλιακή κατοικία στη Νέα Φιλοθέη

Με τον παθητικό ηλιακό σχεδιασμό που εφαρμόζεται, το περίβλημα του κτιρίου ακολουθεί την κίνηση του ήλιου και την εσωτερική λειτουργία της κατοικίας, εξασφαλίζοντας θερμική ωφέλεια και πολυπλοκότητα. Στο νοτιά εκτός από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιήθηκαν θερμοκήπιο και 2 τοίχοι Trombe - Michel...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1982 / Κατασκευή: 1983-1985
Διεύθυνση: Φιλοθέη
Έναρξη κατασκευής: 1983
Πηγή:Ατομική κατοικία στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ / Α, Κουρτέση, Γ. Αναγνωστόπολος, Β. Τουρή, Μ. Τρυφωνίδης , 1988 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 110-111
Ελληνική Κατοικία 1984 : Μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κατοικίας και ιδεών κατοικίας / Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων: Διεύθηνση οικιστικής και κατοικίας , 1988 ; Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ , σελ. 64-65
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες