Οικία Α. Βαμβέτσου

Η "Βίλα Ρενέ" συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα δέκα αρχαιότερα σπίτια της Εκάλης. Εσωτερικές ανισοσταθμίες των ορόφων, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο στις οροφές, τριπλά ψηλά παράθυρα στη πρόσοψη τα γείσα στη στέγη είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Δεν έγινε χρήση λίθων στις όψεις αλλά χρησιμοποιήθηκε το ασφαλώς ξενόφερτο αρτιφισιέλ,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1927
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης Ο.Τ. 51
Έναρξη κατασκευής: 1927
Πηγή:Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941 / Ιψαν.Ν. Κουμανούδης , 2001 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 111, 190 - 193
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες