Βαρβάκειον Λύκειον

Το Βαρβάκειο, κτίσθηκε με δωρεά του Εθνικού Ευεργέτου Ιωάννη Βαρβάκη με άμεσο ενδιαφέρον της Βασιλίσσης Αμαλίας. Το κτίριο αυτό είναι αντιπροσωπευτικός τύπος τύπος της πρωίμου περιόδου του αθηναϊκού Νεοκλασσικισμού, στην οποία επικρατούσε η αυστηρή και απέριττη γραμμή, η λιτότης στη διακόσμηση, η κυριαρχία στην οριζόντια και τα πλήρη στις όψεις.Το Δεκέμβριο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1857-1859
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
Έναρξη κατασκευής: 1857
Πηγή:Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 13
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 146-147
Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Βαρβάκειο Λύκειο και Κεντρική Αγορά / Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 12-14
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία