Οικία Μουζέλη

Το κτήριο αποκτά μια εξωστρέφεια, κυρίως με τον διαμήκη εξώστη στην πρόσοψη. Μορφολογικά το κτήριο ξεχνά τα διδάγματα της Γερμανίας και ατενίζει προς την Ανατολή. Η αρχιτεκτονική του μορφή είναι απλούστατη: ένα ορθογωνικό πρίσμα, καλυμμένο με απλή δικλινή στέγη με βυζαντινά κεραμίδια. Τον όγκο του όμως ελαφραίνουν διάφορες κοιλότητες διάφορες κοιλότητες, όπω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1938-1939
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
Έναρξη κατασκευής: 1939
Πηγή:Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941 / Ιψαν.Ν. Κουμανούδης , 2001 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ.138-139, 252
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες