Τα Παλαιά Ανάκτορα (σημερινή Βουλή)

Το κτήριο δεν είναι παρά ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, χωρίς έντονες προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια της προσόψεως να αντανακλά αυτούσιο το δυτικό φως. Η κάτοψη στην αρχή, δεν ήταν παρά συνεχόμενες αίθουσες, χωρίς διαδρόμους και αυτοτέλεια, οιδε ανέσεις του μηδενικές. Ενα αποχωρητήριο σε όλο το κτήριο, ο δε φωτισμός γινόταν με λαδοφάναρα και κηροστάσια. Τα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Γκαίρτνερ Φρειδερίκος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1836 - 1841
Διεύθυνση: Αθήνα, Σύνταγμα
Πηγή:Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 138-140
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια