Το Αστεροσκοπείον

Η κάτοψη του κτηρίου είναι απλούστατη, σε σχήμα σταυρού διατεταγμένο ως προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Στο κέντρο του σταυρού υψώνεται ο περιστροφικός θόλος των παρατηρήσεων. Ευτυχής συνδυασμός των αναλογιών του θόλου με τις υπόλοιπες κλασσικές γραμμές. Χαρακτηριστική είναι η επιγραφή που τοποθέτησε τότε ο Χάνσεν, "SERVARE INTAMINATOUM" - Να...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Χάνσεν Θεόφιλος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1842-1846
Διεύθυνση: Αθήνα, Λόφος των Νυμφών
Έναρξη κατασκευής: 1842
Πηγή:Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 152
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 130 - 131
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια