Το Αρχαιολογικόν Μουσείον Αθηνών

Για το σχέδιο του Μουσείου είχε προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμόςκαι ανέλαβε να εκπονήσει την μελέτη ο γερμανός μουσειολόγος Ludwig Lange. Τα σχέδια όμως αυτά τροποποιήθηκαν από τον Παναγιώτη Κάλκο όταν αυτός ανέλαβε την επίβλεψη. Επερατώθη δε το κτήριο το 1880 με επιβλέποντα τον αρχιτέκτονα Αρμόδιον Βλάχον, όταν αυτός ανέλαβε την επίβλεψη, μετά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1866 - 1880
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων
Έναρξη κατασκευής: 1866
Πηγή:Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 164-165
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 210 - 211
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Μουσεία