Εθνικό θέατρο

Ο Τσίλλερ συνέθεσε το έργο σε μορφολογία Ιταλικής Αναγεννήσεως. Το σχέδιο του Βασιλικού θεάτρου, παρ' όλο ότι υπήρξε αδικημένο από πλευράς οικοπέδου, διακρίνεται για την άνεση των βοηθητικών του χώρων και την πλαστικά κινούμενη πρόσοψή του που εκφράζει σαφώς τον προορισμό του. Στη μεταπολίτευση του 1924 το θέατρο μετονομάστηκε σε Εθνικό Θέατρο. Το σχέδι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Προηγούμενη χρήση:Βασιλικό θέατρο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1887 - 1894 / Κατασκευή: 1895 - 1901
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου, Σατωβριάνδου, Μενάνδρου, Νικηφόρου
Έναρξη κατασκευής: 1895
Πηγή:Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 170 -171
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 222-224
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 226
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Θέατρα