Η Αγγλική Εκκλησία

Η Αγγλική Εκκλησία είναι ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά μνημεία των Αθηνών. Συνθέτων ο Κλεάνθης εις το έργον αυτό, μία εκκλησία μικρών διαστάσεων, εφρόντισε να αποφύγει τον αφύσικο και ταπεινό χαρακτήρα μικρογραφίας, κατορθώνοντας έτσι να της δώσει την κατάλληλο αρχιτεκτονική οντότητα. Ο Κλεάνθης έδωσε εις την εκκλησία, τύπο βασιλικής, με περιωρισμένα τα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1836
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων
Έναρξη κατασκευής: 1836
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 115-116
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες