Μέγαρον Μουρούζη Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων

Στο έργο αυτό ο νεοκλασσικός ρυθμός εμφανίσθηκε χωρίς επιτήδευση. Πλαστική οργάνωση και και ωραίες αναλογίες στο ιδανικό μέτρο, όσον αφορά στα πρόστυλα στις γωνίες του άνω ορόφου και σε όλη την καθ' ύψος διάρθρωση. Από τα πιο επιβλητικά ιδιωτικά κτήρια, με μνημειακά στοιχεία στην πρόσοψη, εφαρμοσμένα στο πεντελικό μάρμαρο (κατεδαφισμένο)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σέχος Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1868
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς 1
Έναρξη κατασκευής: 1868
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 174-175
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 156-157
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Μέγαρα