Η εκκλησία η Χρυσοσπηλιώτισσα

Ο Ζέζος είχε καθορίσει στα σχέδιά του βυζαντινή τοιχοδομία και στοιχεία βυζαντινού ρυθμού. Εκαινοτόμησε όμως τόσο στην μορφολογία, κυρίως δια των τοξοστοιχειών των δύο πλαγίων όψεων, όσο και στην γενική έκφραση του κτιρίου, η οποία εμπνέεται από αισιόδοξο επιβλητική έκφραση και όχι από την μυστικοπάθεια του Βυζαντινού ρυθμού, που ήταν πλέον ξένη προς το πνεύ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης, Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1859-1863 / Κατασκευή: 1863-1878
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου
Έναρξη κατασκευής: 1863
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 206-207
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 227
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες