Το Δημαρχείον

Το κτίριο έγινε διώροφο και επειδή οι υπηρεσίες του δήμου ήταν τότε περιωρισμένες, διετέθη μόνο ο άνω όροφος για την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής. Την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του κτιρίου συνέθεσε ο Κάλκος σε αυστηρό νεοκλασικό ρυθμό, λόγω όμως της στενότητας των οικονομικών μέσων, το κτίριο απέβη πενιχρό και άτονο. Διάφανη είναι η προσπάθεια ανάδειξης τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1872 / 1874
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς
Έναρξη κατασκευής: 1872
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 207-208
Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 190
Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Το Δημαρχείο της Αθήνας / Μαρία Δανιήλ , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ.16-18
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 168-170
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιες υπηρεσίες