Το Μέγαρο Λ.Δεληγιώργη

Αλλο ένα δείγμα της αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής, όπου η οικοδομική είχε φθάσει σε θαυμαστή τελειότητα κυρίως στις εύπορες τάξεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1890 περίπου
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Κανάρη
Έναρξη κατασκευής: 1890 περίπου
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 237
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες