Το μέγαρον Αλεξάνδρου Σούτσου

Και αυτό το σπίτι συγκαταλέγεται στην περίοδο της οικοδομικής άνθησης. Στην περίοδο αυτή επικρατεί η χρήση της Θηραϊκής γης, στις θεμελειώσεις, στις τοιχοποιίες, στην κατασκευή πατωμάτων για επικάλυψη χώρων μεγάλης εκτάσεως. Η σιδηροβιομηχανία της Ευρώπης, άρχισε να προμηθεύει σιδηροδοκούς διπλού Τ για την στήριξη πατωμάτων μεγάλου ανοίγματος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Αναστάσιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1885
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου
Έναρξη κατασκευής: 1885 περίπου
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ.238
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες