Το μέγαρον Ιωάννου Κασδόνη

Το κτίριο αυτό ανήκει στην εποχή της άνθισης της οικοδομικής. Την εποχή που επικρατεί η χρήση Θηραϊκής γης, που η Ευρωπαϊκή αγορά προμηθεύει στην Ελλάδα σιδηροδοκούς διπλού Τ και κίονες χυτοσιδηρούς για την στήριξη των κυρίων δοκών. Επίσης εισάγεται αρίστης ποιότητας ξυλεία, από την Σουηδία και από τροπικές χώρες και κατάυτόν τον τρόπο εξελίσσεται η ξυλουργι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1894
Διεύθυνση: Αθήνα, Φιλελλήνων 6
Έναρξη κατασκευής: 1894
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 239
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 222
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες