Τουρκική Πρεσβεία

Ο Ιωάννης Μούσης, απόφοιτος της σχολής Καλών Τεχνών στο Παρίσι, κτίζει σε ρυθμό πομπώδους Νεομπαρόκ, στην γωνία Λεωφόρου Αμαλίας, το μέγαρον του τραπεζίτη Αλ. Μαύρου, στο οποίο κατόπιν στεγάσθηκε η Τουρκική Πρεσβεία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μούσης Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1890 περίπου
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 20
Έναρξη κατασκευής: 1890 περίπου
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 266
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πρεσβείες