Το μέγαρον Βοϊβόνδα

Ο Κουρεμένος ήταν μία σύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότης. Αρχιτέκτων, Ζωγράφος, Γλύπτης και Συνθέτης. Το έργο του ξεπερνούσε τις υλικές ανάγκες με σκοπό να ευχαριστεί το πνεύμα και προξενεί τον θαυμασμό των ανθρώπων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1926
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 103
Έναρξη κατασκευής: 1926
Πηγή:Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 291
Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ.360
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες