Σπίτι στο Μετς

Αυτό το σπίτι με την δίριχτη στέγη, ήταν μια σφήνα προαστιακής αρχιτεκτονικής, που διέκοπτε στην εποχή της, την μονοτονία της νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα. Διασώζει τον παλαιό, γαλήνιο χαρακτήρα της συνοικίας, που πριν από εκατό χρόνια ήταν έξω από τα όρια του κέντρου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1907
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευγενίου Βουλγάρεως 46 (Μετς)
Έναρξη κατασκευής: 1907
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ.44
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες