Μέγαρο στην οδό Μελεάγρου

Το μέγαρο αυτό ανήκε σε μία σειρά κτισμάτων που συνδύαζαν την απόλαυση ενός κατάφυτου κήπου, και τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μάτσας Αντώνιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1906
Διεύθυνση: Αθήνα, Μελεάγρου 3
Έναρξη κατασκευής: 1906
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 49
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες