Σπίτι στο Θησείο

Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπίτια του Θησείου. Δίδεται έμφαση στη στέψη της εξώθυρας, με κύριο χαρακτηριστικό το cartouche, έμβλημα που σαν οικόσημο προσθέτει αίγλη.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1917
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακάμαντος 16
Έναρξη κατασκευής: 1917
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 70
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες