Το Μέγαρο Αξελού

Ενα από τα πιο εντυπωσιακά έργα, το μέγαρο αυτό του Ιωάννη Αξελού, που βρίσκεται στους πρόποδες του Λυκαβηττού, με την Αθήνα στα πόδια του. Επιτυχής προσαρμογή του όψιμου κλασικισμού στη μεγάλη κλίμακα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1925
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2
Έναρξη κατασκευής: 1925
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 95
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες