Μέγαρο στην οδό Ακαδημίας

Εκλεκτικισμός με Βιεννέζικες επιρροές

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1923
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23
Έναρξη κατασκευής: 1923
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 99
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες

Παρόμοια τεκμήρια