Νεοκλασικό αρχοντικό

Το υπόλευκο χρώμα αυτού του κτιρίου, ανακλεί τα νεοκλασικά μέγαρα περασμένων δεκαετιών, αλλά η εμφάνιση του κτιρίου δηλώνει σαφώς ότι ανήκει σε μεταγενάστερη περίοδο

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μακαρώνης Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1936
Διεύθυνση: Αθήνα, Λέλας Καραγιάννη 25
Έναρξη κατασκευής: 1936
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 105
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες