Πολυκατοικία στην οδό Σίνα

Εναλλαγές των όγκων, που χαρίζουν στην πλαστικότητα της πρόσοψης, την οποία την χαρακτηρίζουν οι αρ ντεκό παραστάδες και οι εναλλαγές κάθετων και οριζόντιων γραμμών με ημικύκλια και ευθείες. Γενικά το κτίριο αυτό χαρακτηρίζεται από μία ευγενή σύμμειξη από την αρ νουβώ και την αρ ντεκό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Γαλάνης Αλέξανδρος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1927
Διεύθυνση: Αθήνα, Σίνα 9
Έναρξη κατασκευής: 1927
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 148, 149
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες