Σπίτι στην Κυψέλη

Ένα από τα πολλά σπίτια που είχε χτίσει ο Κούκας, το σπίτι αυτό, χτίσθηκε επάνω στη γραμμή του δρόμου, ενώ πίσω υπάρχει παλαιότερο οίκημα με χαγιάτι και κήπο

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κούκας Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1930
Διεύθυνση: Αθήνα, Κέας 15
Έναρξη κατασκευής: 1930
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 181
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες