Πολυκατοικία στην οδό Μαυροματαίων

Πολυκατοικία χτισμένη στη θέση δύο οικοπέδων, βάσει σχεδίων του μηχανικού Δημητρίου Κοκκίνη. Βρίσκεται απέναντι του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Κίονες κορινθιακού ρυθμού στηρίζουν το πρόπυλο αυτής της πολυκατοικίας και είναι βέβαιο ότι η διαμόρφωση των όψεων και του προπύλου οφείλεται στον αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνης Δημήτρης, Κυδωνιάτης Σόλων
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1950 / Κατασκευή: 1953
Διεύθυνση: Αθήνα, Μαυροματαίων 43
Έναρξη κατασκευής: 1950
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 200
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες