Πολυκατοικία στην οδό Χέυδεν

Πολυκατοικία στην οποία διατηρείται ως ανάμνηση η αφαιρετική και απλοποιημένη εκδοχή ενός νεοκλασικού πρόπυλου. Η πολυκατοικία αυτή χτίσθηκε σε ένα μεγάλο οικόπεδο, όπου υπήρχε νεοκλασικό σπίτι.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1959
Διεύθυνση: Αθήνα, Χέυδεν 4
Έναρξη κατασκευής: 1959
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 202
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες