Πολυκατοικία στην Ακρόπολη

Σαφείς επιρροές από τον αμερικανικό μοντερνισμό και το πνεύμα του Mies van der Rohe. Ο Βουρέκας έδωσε σε αυτή τη δημιουργία του μία αθηναϊκή εκδοχή του διεθνούς στυλ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Βουρέκας Εμμανουήλ
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1960
Διεύθυνση: Αθήνα, Διονυσίου Αεροπαγείτου 25
Έναρξη κατασκευής: 1960
Πηγή:Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 219
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες