Αυστριακή Αρχαιολογική Σχολή

Εδώ, η αρχιτεκτονική του Τσίλλερ, βρίσκεται πολύ κοντά σε κλασικιστικά και αναγεννησιακά πρότυπα, προσαρμοσμένα όμως στη μόδα του νεομπαρόκ. Έτσι ο Τσίλλερ παραμένει μια δεσπόζουσα μορφή με ένα έργο που παρά τη χρήση στοιχείων του νεοκλασικού λεξιλογίου, διακρίνεται και για την εκλεκτικιστική του τάση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1906
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας 26
Έναρξη κατασκευής: 1906
Πηγή:Η Αθήνα στον 20ο αιώνα: 1900-1940: Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα / Α. Δημόπουλος , 1985 ; Αθήνα: ΥΠΠΕ , σελ. 67-68
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκπαιδευτικά ιδρύματα