Βιοτεχνική Σχολή Πειραιώς

Η σχολή αυτή είναι οργανωμένη γύρω από μια περίκλειστη αυλή, αίθριο, με αρχαϊζουσες όψεις. Διατηρείται η κλασική τυπολογία των σχολών, όμως γίνεται προσπάθεια για ένταξη στον τόπο

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μητσάκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1927
Διεύθυνση: Πειραιάς
Έναρξη κατασκευής: 1927
Πηγή:Η Αθήνα στον 20ο αιώνα: 1900-1940: Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα / Α. Δημόπουλος , 1985 ; Αθήνα: ΥΠΠΕ , σελ.110, 112
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκπαιδευτικά Ιδρύματα