Ξενοδοχείο "Αίολος"

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1835
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου και Αδριανού
Έναρξη κατασκευής: 1835
Πηγή:Παλαιά ξενοδοχεία της Αθήνας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Μοναδικές κτιριολογικές περιγραφές / Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 08-10-2000 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 8,9
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Ξενοδοχεία