Τριπλοκατοικία στην οδό Ιθάκης

Είναι φανερή η ροπή των στοιχείων της όψης προς τα ανορθόδοξα σχήματα του μοντερνισμού (Art Deco). Χαρακτηριστικές οι εσοχές των εισόδων στους πλάγιους άξονες, που οργανώνονται μορφολογικά στη γεωμετρία του καθαρού κύκλου, όπως άλλωστε και τα υπερκείμενα προεξέχοντα έρκερ. Η αρμονική και κλασικίζουσα όψη της ορίζεται ανορθόδοξα στη στέγη της με μεγάλο καμπύλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εντός της δεκαετίας του 1920
Διεύθυνση: Αθήνα, Ιθάκης 31
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1920
Πηγή:ΚΥΨΕΛΗ. Το αστικό χθες το πολύχρωμο σήμερα: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Μια ζωντανή αστική αρχιτεκτονική / Μάνος Μπίρης , 23-02-2002 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 10
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες