Διπλοκατοικία στην οδό Τήνου

Η όψη αυτής της πολυκατοικίας καθορίζεται από ένα εντελώς νέο, για τα αθηναϊκά δεδομένα, αισθητικό ύφος, χαρακτηριστικό της στροφής προς το μοντερνισμό κατά τη δεκαετία του 1920 και μετά. Οι εκλεκτιστικές αναφορές αποδίδονται με γεωμετρική σαφήνεια και αφαίρεση. Στόν όροφο προβάλλει αξονικά η καμπύλη μορφή ενός έρκερ, με φαρδύ γείσο στη στέψη του, που τρέχει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εντός της δεκαετίας του 1920
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1920
Πηγή:ΚΥΨΕΛΗ. Το αστικό χθες το πολύχρωμο σήμερα: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Μια ζωντανή αστική αρχιτεκτονική / Μάνος Μπίρης , 23-02-2002 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 10
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες