Νοσοκομείο "Η Ελπίς"

Τα θαυμάσια νεοκλασικά κτίρια του συγκροτήματος του νοσοκομείου "Η Ελπίς", που βρίσκονται πίσω από τις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και αριστερά της οδού Δημητσάνας, εξακολουθούν να αποτελούν άλλο ένα στολίδι για την περιοχή των Αμπελοκήπων. Κτίσθηκε διαδοχικά από το 1904 έως το 1912. Πρίν ολοκληρωθεί το έργο χρησιμοποιήθηκε, τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Προηγούμενη χρήση:430 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1904-1912
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας
Έναρξη κατασκευής: 1904
Πηγή:Αμπελόκηποι: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Τόπος εξοχής και κυνηγίου / Νίκος Κ. Παραδείσης , 17-02-2002 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 16-17,23
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομεία