Αγιος Γεώργιος της Ριζαρείου

Προσπάθεια σύζευξης της βυζαντινής παράδοσης και της ρομαντικής αναζήτησης του κλασικού ελληνικού πνεύματος. Στο επίπεδο των μορφών, εμφανίζονται δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα, που υπενθυμίζουν τις βυζαντινές τους καταβολές. Απουσιάζει όμως ο πλίνθινος διάκοσμος. Μαρμάρινοι κοσμήτες περιτρέχουν τον ναό στη μορφή της κλασικίστικης έμπνευσης κυματίων. Αναγεννησι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Βλάχος Αρμόδιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 19ος αιώνας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας
Έναρξη κατασκευής: 19ος αιώνας
Πηγή:Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Αγιος Γεώργιος και Αγιος Νικόλαος / Γ.Α Πουλημένος , 05-11-2000 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 30-31
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες