Κατοικία στην οδό Αθηνάς

Τυπική σύνθεση του αθηναϊκού κλασικισμού των μέσων του 19ου αιώνα σε ένα απέριττης μορφής σπίτι με κατοικία στον όροφο και μαγαζί στο ισόγειο. Από τα πρωιμότερα δείγματα αρχιτεκτονικής που συναντάμαι στην οδό Αθηνάς...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Μέσα του 19ου αιώνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 4
Έναρξη κατασκευής: Μέσα του 19ου αιώνα
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία / Μάνος Μπίρης , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 8
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες