Κτίριο στην οδό Αθηνάς

Πλούσια μορφοπλαστική διακόσμηση στο πνεύμα του εκλεκτικισμού της Beaux-Arts που επικρατούσε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των μπαλκονιών υιοθετούν τα μοτίβα που είχε διαδώσει περί το 1900 ο Τσίλλερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1920
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20
Έναρξη κατασκευής: 1920
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία / Μάνος Μπίρης , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 9
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες