Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Σάυτό το κτίριο ο ευπατρίδης αρχιτέκτονας Βασίλειος Κουρεμένος κατόρθωσε μια υποδειγματική μορφολογική ένταξη προσθήκης ορόφων σε προγενέστερο νεοκλασικό κτίριο. Απλοποίησε τα στοιχεία της ανωδομής με εξευγενισμένη "μοντερνίστικη" διάθεση, επισφραγίζοντας όμως το κυρίως "κλασικό" πνεύμα της συνολικής αρχιτεκτονικής, με σειρά έγχρωμων ψηφι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κουρεμένος Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Προηγούμενη χρήση:Νεοκλασικό οικοδόμημα
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Αρχές του 20ου αιώνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Λυκούργου
Έναρξη κατασκευής: Αρχές του 20ου αιώνα
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία / Μάνος Μπίρης , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 9-10
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων