Πολυκατοικία στην οδό Αθηνάς

Πολυκατοικία του μεσοπολέμου με χαρακτηριστική την δυναμική έκφραση των μορφοπλαστικών στοιχείων της. Τολμηρό εύρημα της σύνθεσης, η ένταξη των παραθύρων στην καμπύλη συνάντηση των δύο όψεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Εντός της δεκαετίας του 1930
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Αγίας Ειρήνης
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1930
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία / Μάνος Μπίρης , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 11
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες