Υποκατάστημα της Alpha Bank

Τονισμός του άξονα της όψεως προς την οδό Αθηνάς, με ρυθμολογημένα σύνθετα ανοίγματα και μαρμάρινο εξώστη στον όροφο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Προηγούμενη χρήση:Διώροφο νεοκλασικό οικοδόμημα
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Δεκαετία του 1930
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Βορέου
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1930
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία / Μάνος Μπίρης , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 11
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Τράπεζες