Ξενοδοχείο Βενετία

Το επιβλητικό οικοδόμημα του πάλαι ποτέ ξενοδοχείου "Βενετία", με τη χαρακτηριστική έκφραση του αθηναϊκού κλασικισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς και Ευριπίδου
Έναρξη κατασκευής: Τελευταίο τέταρτο του 19ου
Πηγή:Οδός Αθηνάς: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Τα ξενοδοχεία της οδού Αθηνάς / Ελένη Παπανδρέου-Βλαχου , 07-06-2001 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 24
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Ξενοδοχεία