Ο ναός της Καπνικαρέας

Ο ναός, αρχικά καθολικό μικρής μονής, αποτελείται από δύο μικρότερους ναούς. Ο μεγαλύτερος, στα νότια, είναι τρουλαίος σύνθετος, σταυροειδής εγγεγραμμένος, και χρονολογείται από την τοιχοποιία στα μέσα του 11ου αιώνα. Το βόρειο παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας είναι μονόχωρος με τρούλο και στη σημερινή του μορφή, όπως προδίδει η αμελής τοιχοποιία, ανήκει στην...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 11ος αιώνας
Διεύθυνση: Αθήνα, Ερμού
Έναρξη κατασκευής: 11ος αιώνας
Πηγή:Οδός Ερμού: Επτά Ημέρες η Καθημερινή Η Εμπορική καρδιά της Αθήνας : Μνημεία που σώθηκαν, μνημεία που χάθηκαν / Νικόλαος Γκιολές , 2002 ; Η Καθημερινή , σελ.10-11
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκκλησίες
Σχόλια:Ο ναός, αρχικά καθολικό μικρής μονής, αποτελείται από δύο μικρότερους ναούς. Ο μεγαλύτερος, στα νότια, είναι τρουλαίος σύνθετος, σταυροειδής εγγεγραμμένος, και χρονολογείται από την τοιχοποιία στα μέσα του 11ου αιώνα. Το βόρειο παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας είναι μονόχωρος με τρούλο και στη σημερινή του μορφή, όπως προδίδει η αμελής τοιχοποιία, ανήκει στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Το μνημείο είναι κτισμένο με το μεσοβυζαντινό σύστημα τοιχοποιίας, που εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο από το β'μισό του 10ου αιώνα και ονομάζεται πλινθοπερίκλειστο, δηλαδή η εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας καλύπτεται από τετραγωνισμένους πώρινους δόμους που πλαισιώνονται από πλίνθους. Οι κίονες και τα κιονόκρανα είναι της παλαιοχριστιανικής εποχής. Ο ναός επρόκειτο να κατεδαφιστεί σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο του αρχιτέκτονα Λεο φον Κλέντσε. Σώθηκε ύστερα από παρέμβαση του βαβαρού βασιλιά Λουδοβίκου, πατέρα του Όθωνα