Κτίριο βοηθητικών χρήσεων δήμου Ν. Ψυχικού Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου του διατηρηταίου εργοστασίου Βαλλιάδη

Η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της μελέτης. Τον ίδιο ρόλο έπαιξε και η διαμόρφωση των όψεων του νέου κτιρίου, σε σχέση με το παλιό κέλυφος του εργοστασίου και τη λειτουργικότητα της νέας κάτοψης. Η δημιουργία του εσωτερικού, χαμηλού αιθρίου δίνει φως και ζωντάνια στον υπόγειο χώρο, διατηρώντας ταυτόχρονα τις ισορροπίες της νέας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Μεταλληνού Βιβιάννα
Φορέας Μελέτης / Κατασκευής: Metropolis Αρχιτεκτονική-Βιβιάννα Α. Μεταλληνού και συνεργάτες
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1997-1998 / Κατασκευή: 1998-1999
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό
Έναρξη κατασκευής: 1998
Πηγή:BIENNALE νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων : Γ' (2001) / Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , 2001 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 110-111
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εργοστάσια