Κτίριο γραφείων στην Αθήνα

Το κτίριο συντίθεται από έναν βασικό εξαώροφο όγκο, που ορίζεται από δύο παράλληλα επίπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το βασικό αυτό πρίσμα αποτελεί τον πυρήνα της σύνθεσης και φέρει αναρτημένα είτε εν προβόλω, τους μεταλλικούς όγκους που επεκτείνουν τους γραφειακούς χώρους, στις διάφορες στάθμες πάνω από το έδαφος. Οι μεταλλικές σχάρες των προβόλων και οι 9 ξ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ησαίας Δημήτρης, Παπαϊωάννου Τάσης, Φιλίππα Κατερίνα, Φτάρα Κατερίνα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1996-1997 / Κατασκευή: 1997-1999
Διεύθυνση: Αθήνα
Πηγή:Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου : 3η (15-20 Ιουνίου 2000) / Σύλλογος αρχιτεκτόνων νομού Αχαίας , 2000 ; Πάτρα: Σύλλογος αρχιτεκτόνων νομού Αχαίας , σελ. 94-95
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων
Σχόλια:Το κτίριο συντίθεται από έναν βασικό εξαώροφο όγκο, που ορίζεται από δύο παράλληλα επίπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το βασικό αυτό πρίσμα αποτελεί τον πυρήνα της σύνθεσης και φέρει αναρτημένα είτε εν προβόλω, τους μεταλλικούς όγκους που επεκτείνουν τους γραφειακούς χώρους, στις διάφορες στάθμες πάνω από το έδαφος. Οι μεταλλικές σχάρες των προβόλων και οι 9 ξύλινες περσίδες ηλιοπροστασίας, ορίζουν δύο ζώνες που συμπληρώνουν τις μεταλλικές όψεις, δημιουργώντας έναν υπαίθριο χώρο προστασίας, μεταξύ του εσωτερικού χώρου και της πόλης