Μονοκατοικία στη Νέα Μάκρη

Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης ήταν η κατασκευή ενός κυβικού κτίσματος, από το οποίο αφαιρούνται επιμέρους όγκοι, κυβικής η πρισματικής μορφής, ώστε οι εξωτερικές επιφάνειες να διαμορφώνονται σε εσοχή ή προεξοχή, με αποτέλεσμα το όλο κτίριο να μπορεί να χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα και δομική πολυπλοκότητα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Αποστολάκος Γιώργος, Παυλίδου-Αποστολάκου Γιάννα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1992 / Κατασκευή: 1995-1998
Διεύθυνση: Νέα Μάκρη
Έναρξη κατασκευής: 1995
Πηγή:Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου : 3η (15-20 Ιουνίου 2000) / Σύλλογος αρχιτεκτόνων νομού Αχαίας , 2000 ; Πάτρα: Σύλλογος αρχιτεκτόνων νομού Αχαίας , σελ. 190-191
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες