Το Τζάνειο Νοσοκομείο

Νεοκλασικό οικοδόμημα, με ένα κεντρικό πυρήνα και δύο πλάγιες πτέρυγες. Δωρητής ήταν ο Νικήτας Τζανής. Ο κεντρικός πυρήνας, που φέρει επιβλητικό πρόπυλο στον άξονα, στεγάζεται με δώμα, ενώ οι κεραμοσκεπείς πτέρυγες, στη βόρεια και τη νότια πλευρά, έχουν κάτοψη σχήματος Γ. Οι όψεις είναι επίπεδες, απλά επιχρισμένες, με βάση και γωνιόλιθους από λαξευτή πέτρα....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μεταξάς Γεράσιμος, Κουμέλης Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1866-1869
Διεύθυνση: Πειραιάς
Έναρξη κατασκευής: 1866
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 223-226
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομεία
Σχόλια:Νεοκλασικό οικοδόμημα, με ένα κεντρικό πυρήνα και δύο πλάγιες πτέρυγες. Δωρητής ήταν ο Νικήτας Τζανής. Ο κεντρικός πυρήνας, που φέρει επιβλητικό πρόπυλο στον άξονα, στεγάζεται με δώμα, ενώ οι κεραμοσκεπείς πτέρυγες, στη βόρεια και τη νότια πλευρά, έχουν κάτοψη σχήματος Γ. Οι όψεις είναι επίπεδες, απλά επιχρισμένες, με βάση και γωνιόλιθους από λαξευτή πέτρα. Τα ανοίγματά τους, με λιτά ορθογωνικά πλαίσια, διατάσσονται απόλυτα συμμετρικά προς τους επιμέρους άξονες. Στις απολήξεις των στεγών και του δώματος έχουν χρησιμοποιηθεί μαρμάρινες πλάκες Τήνου και τούβλα Μασσαλίας. Αντιδιαμετρικά, διαμορφώνεται η μνημειακή είσοδος του κτιρίου, με τρεις αψιδωτές προσπελάσεις και μαρμάρινα κλιμακωστάσια: τέσσερις κολόνες από λευκό μάρμαρο Τήνου, με βάσεις και κιονόκρανα "δωρικής τάξεως", στυλοβάτες και επιστύλια, επίσης μαρμάρινο επιβλητικό αέτωμα με την επιγραφή "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", σε αρχαϊκή γραφή με επίχρυσα στοιχεία. Αυτό το κτίριο κατεδαφίζεται το 1965, δίνοντας τη θέση του στο σημερινό πολυώροφο, το οποίο εγκαινιάζεται το 1971. Στα τέλη του 19ου αιώνα το νοσοκομείο επεκτείνεται με την ανέγερση νέας πτέρυγας, με μερική κάλυψη των δαπανών από τη δωρεά Σαλεπούλα. Το 1927 αποπερατώνεται και άλλη μία πτέρυγα, αυτή του Μαιευτηρίου, κτίριο που υφίσταται μέχρι σήμερα και στεγάζει την Καρδιολογική Κλινική. Η αρχική πρόταση για τον ναό του νοσοκομείου δεν εφαρμόζεται. Το παρεκκλήσιο σχεδιάζεται το 1875 από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Κουμέλη, μένει όμως ημιτελές για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας του δυσανάλογου μεγέθους του, που προκαλεί τον αποκλεισμό της ανατολικής όψης του νοσοκομείου και τον ανεπαρκή εξαερισμό του κτιρίου. Ο σημερινός ναός χτίζεται στην ίδια θέση το 1904