Το Τζάνειο Ορφανοτροφείο

Η πρώτη αρχιτεκτονική μελέτη, που έγινε από τον Ιωάννη Λαζαρίμο, δεν σώζεται. Το πρώτο τμήμα του κτιρίου, ο κεντρικός πυρήνας, ανεγείρεται το 1876. Η δυτική πτέρυγα κατασκευάζεται το 1882, και αποτελείται από ημιυπόγειο, που προορίζεται για την λειτουργία εργαστηρίων, το δεύτερο επίπεδο για κοιτώνες, ενώ το τρίτο για τη στέγαση Δημοτικού Σχολείου αρρένων. Το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1876-1884
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά
Έναρξη κατασκευής: 1876
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 228-229
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Ορφανοτροφεία
Σχόλια:Η πρώτη αρχιτεκτονική μελέτη, που έγινε από τον Ιωάννη Λαζαρίμο, δεν σώζεται. Το πρώτο τμήμα του κτιρίου, ο κεντρικός πυρήνας, ανεγείρεται το 1876. Η δυτική πτέρυγα κατασκευάζεται το 1882, και αποτελείται από ημιυπόγειο, που προορίζεται για την λειτουργία εργαστηρίων, το δεύτερο επίπεδο για κοιτώνες, ενώ το τρίτο για τη στέγαση Δημοτικού Σχολείου αρρένων. Το 1884 προστίθενται χώροι υγιενής στην αυλή. Το Ορφανοτροφείο συμπληρώνεται μεταγενέστερα, με την προσθήκη και της ανατολικής πτέρυγας. Αργότερα ανεγείρεται και ο μικρός ναός της Αγίας Βαρβάρας. Συμπεράσματα για την λειτουργική διάρθρωση του κτιρίου μπορούν να εξαχθούν από την πρόταση ανακαίνισης του 1948, που εκπόνησε ο πολιτικός μηχανικός Αδριανός Λαζαρίμος. Οι σημαντικότερες μεταβολές του 1948 συνίστανται στην προσθήκη στάθμης ημιωρόφου για τις αποθήκες και τα δωμάτια του προσωπικού και στην κατάργηση της κατοικίας του διευθυντή. Εξωτερικά είναι ευανάγνωστα τα νεοκλασικά ρυθμολογικά στοιχεία. Οι δύο πτέρυγες οργανώνονται απόλυτα συμμετρικά ως προς το κεντρικό τμήμα. Η μεσαία ενότητα της πρόσοψης,που προεξέχει ελαφρά, τονίζεται με τις πυκνές παραστάδες και το αέτωμα της εισόδου. Τα ανοίγματα του ισογείου έφεραν βαριά πλαίσια, ενώ στο δεύτερο επίπεδο είχαν διαμορφωθεί με κομψές αετωματικές επιστέψεις