Το Α'Παρθεναγωγείο (Ράλλειος)

Από τις περιγραφές, η κάτοψη ακολουθεί την τυπική λύση του μεσαίου επιμήκους πυρήνα, με τις πλάγιες συμμετρικές πτέρυγες. Το συγκρότημα κατεδαφίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Πετιμεζάς Γρηγόρης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη/Κατασκευή: 1856-1860
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)
Έναρξη κατασκευής: 1856
Πηγή:Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη / Σταματίνα Μαλικούτη , 2004 ; Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , σελ. 234-235
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία